Center Gradient Transparent

FEMALE LEADERSHIP

Center Gradient Transparent

EXTERN

Marieke Visser | PR | The Female Trail
Center Gradient Transparent

PR

Slechts 25% van de experts in de media is vrouw. Nederland scoort hierin een stuk lager dan andere Europese landen. De hoogste tijd dus, dat er meer vrouwelijke rolmodellen in de schijnwerpers komen. The Female Trail helpt met het genereren van free publicity. Met een neus voor nieuws, een relevant medianetwerk en een bak aan ervaring. 

Female Leadership Programs

The Female Trail is gespecialiseerd in vrouwelijk leiderschap. De verschillende programma's zijn erop gericht om feminiene waarden in onszelf en in organisaties gaan herontdekken, herwaarderen en integreren. Zodat er meer vrouwen hun plek kunnen gaan innemen vanuit hun eígen kracht; niet vanuit aangepast gedrag. Zodat 1+1 3 wordt, en vrouwelijke leiders hun volledige potentieel kunnen benutten. 

Neem contact op voor inhouse programma's op maat of kijk bij events welke programma's op basis van open inschrijving er momenteel beschikbaar zijn.

764A6440.jpg

Workshops

“Feminine skills: people love to idealize them in principle but disregard them in reality.”

 

Deze quote van Esther Perel komt regelmatig terug in de workshops, die een gezamenlijke zoektocht bieden naar de betekenis van feminiene waarden in een masculiene maatschappij. Interessant om bij te wonen voor zowel mannen als vrouwen, voor alle lagen van de organisatie. Over het verschil tussen beide waarden, hoe beide kanten in alle mensen aanwezig zijn en hoe je als persoon en organisatie op zoek kunt gaan naar de juiste balans. 

Marieke Visser Round Table
Center Gradient Transparent

Thought Leadership

Diversiteit & inclusie staat hoog op de maatschappelijke agenda. Het is een relatief nieuw vakgebied, waar binnen organisaties vaak nog een stevig fundament ontbreekt. We zien echter wel een verschuiving ontstaan: van het ondergeschoven kindje van HR naar een strategische pijler binnen de organisatie. The Female Trail helpt marktleiders die hun eígen route uitrollen als het gaat om D&I, met het zichtbaar maken hiervan. Door het schrijven en publiceren van whitepapers, artikelen en interviews. Door het organiseren van masterclasses of inspiratiesessies. Zichtbaar zijn helpt én inspireert anderen! 

Ik kan het wel! Loesje
The Female Trail | Mediatraining
Center Gradient Transparent

Mediatraining

Of het nu ‘nature’ is of ‘nurture’: vrouwen hebben eerder de neiging zich bescheiden op te stellen richting media. Zichzelf niet als expert te zien. Hun eigen toegevoegde waarde weg te wuiven. Ik combineer klassieke mediatraining met het omarmen van de kracht van vrouwelijkheid. Zodat experts en ondernemers vol vertrouwen ieder media-optreden omarmen en nailen! 

Center Gradient Transparent

Issue- en crisismanagement

The Female Trail helpt organisaties met het vergroten van crisisbewustzijn rondom het thema Diversiteit & Inclusie. We identificeren waar eventuele gevoeligheden liggen en helpen met issues hieromtrent. The Female Trail is gespecialiseerd in het onderwerp en voorziet de communicatie van de juiste tone of voice. 

The Female Trail | issue- en crisismanagement
Center Gradient Transparent

INTERN

Interne communicatie

Staat diversiteit & inclusie al langer op de agenda, maar is er weinig draagvlak intern? Of krijgen juist de goede initiatieven niet de aandacht die ze verdienen? Zijn vrouwelijke rolmodellen intern niet zichtbaar genoeg? Blijft D&I een ondergeschoven kindje? Tijd om écht impact te maken! Met een ambassador program of een stevige interne campagne. 

764A6449.jpg

Inspiratiesessies

Een veelgehoord probleem: vrouwen en millennials lijken massaal af te haken in de corporate, masculiene omgeving. Bedrijven willen hier graag iets aan doen, maar weten niet hoe. Where to start? In de inspiratiesessies met verschillende interne stakeholders zoomen we in op de bestaande bedrijfscultuur, de ontbrekende waarden en de kansen die er liggen. 

IMG_5776.jpg